خسارت ناشی از کاربرد نادرست ژنراتور

خسارت به موتور دیزل به دلیل کاربرد نادرست یا استفاده غلط از دستگاه ژنراتور موتور دیزل به دلیل کاربرد نادرست یا استفاده غلط آسیب می بیند. لعاب شیشه داخلی (گهگاهی به عنوان لعاب و تیرکوبی نامیده می شود ) ازدیاد زغال کربن نامیده می شود این یک مشکل معمولی در دستگاه های ژنراتور است که به دلیل عدم رعایت کاربرد صحیح و عمل نکردن به رهنمودها به وجود می آید. موتورهای دیزل به طور ایده آل باید حداقل ۶۰ تا ۷۵ درصد از حداکثر بار سنجش توان خود را به کار بگیرند. زمان کوتاه رانش بار کم مجاز می باشد و دستگاه را برای بار زیاد (کامل) یا نزدیک به بار کامل در یک میزان منظم متوقف می کند.

شیشه لعاب داخلی و ازدیاد کربن زغال به دلیل دوره های طولانی کار کردن با سرعت کم و بار کم می باشد . چنین شرایطی هنگامی که موتور به عنوان واحد پشتیبانی و بدون بار و آماده عملکرد هنگام نیاز باشد پیش می آید (استفاده غلط). اگر موتوری که دستگاه را به کار می اندازد، برای باری که به این منظور به کار می رود پر از انرژی نیرو برق باشد (کاربرد نادرست)، باعث می شود دیزل بار کمتری را دارا باشد یا در بیشتر موارد وقتی دستگاه روشن می شود، به عنوان تست، بار را تخلیه می کند( استفاده غلط)‌به کار انداختن موتور کمتر از بار کم

باعث فشار سیلندر کم می شود و از آنجایی که رینگ پیستون به فشار گاز وابسته است که آنها را بر خلاف لایه سوخت بر روی حفره پیش می راند تا آب بندی شود، باعث آب بندی ضعیف رینگ پیستون می شود. کاهش فشار سیلندر باعث احتراق ضعیف می شود و منجر به فشار سوخت کم و دمای کم می شود .

این احتراق ضعیف به شکل گیری دوده و پسمانده سوخت کامل نسوخته منجر می شود و رینگ پیستون را از کار می اندازد که باعث کاهش بیشتر در بازدهی می شود و فشار کم ابتدائی را تشدید می کند. لعاب (آب بندی)، ‌وقتی اتفاق می افتد که گازهای سوختی داغ از رینگ پیستون های دارای لعاب (آب بندی) ‌ضعیف دیده شود و باعث می شود گازوئیل روغن کاری بر روی دیواره های سیلندر لعابی به وجود آورد که حفره را صاف می کند و تاثیر الگوی پیچیده سنگ تیغ تیزکنی که بر سطح حفره ایجاد می کند را از بین می برد و برای نگه داشتن گازوئیل و بازگشت آن به محفظه میل لنگ از طریق رینگ ازطریق رینگ کاردک موجود می باشد.

کربن سخت همچنین ازاحتراق ضعیف ( پیسه شاتر)حاصل می شود و بسیارساینده است و درسنگ تیغ تیزکنی حفره ایجاد می کند و منجر به صیقل حفره می شود که بعد از آن منجر به افزایش مصرف گازوئیل (دودآبی) می شود و از آ‌ن جایی که لایه سوخت درسنگ تیغ تیزکنی برای نگهداری سرپوش و فشارپیستون به کارمی رود، منجر به کاهش زیاد فشار نیز می شود.

سپس سوخت کامل نسوخته ازرینگ های پیستون چکه می کند وگازوئیل روغن کاری را کثیف می کند. احتراق ضعیف باعث می شود ورودی ها با دوده ،بسته شوند و باعث خرابی و خسارات بیشتر در احتراق و به وجودآمدن دود سیاه می شود. این مشکل سپس با شکل گیری اسیدها درگازوئیل موتورکه بوسیله آب غلیظ شده و احتراق با موادی که بطور معمولی دردمای بالاتری جوشیده شده اند، ایجاد شده، افزایش می یابد. این تشکیل اسید درگازوئیل روغن کاری باعث خسارت تدریجی و درنهایت ایجاد مشکلی اساسی می شود.

این چرخه خسارت و نابودی دستگاه به این معنی است که خیلی زود موتور به طور غیرقابل برگشتی خسارت می بیند و هرگزدیگر روشن نمی شود و دیگر قابلیت دسترسی به (نیروبرق) کامل هنگام نیاز را دارا نمی باشد.

کارکردن با بار کمتر ازحد معمول، نه تنها باعث ایجاد دود سفید ازگازوئیل نسوخته می شود، بلکه پس ازمدتی با دودآبی حاصل از گازوئیل روغن کاری نسوخته یکی شده و ازرینگ های پیستون آسیب دیده چکه می کند و دودسیاه نیز از ورودی آسیب دیده ایجاد می شود. این آلودگی ازطرف مسئولان وهمسایگان قابل قبول نمی باشد.

هنگامی که ایجاد لعاب آب بندی یا کربن شکل می گیرد، می توان با بازکردن ( اوراق کردن) موتور و دوباره سوراخ کردن حفره های سیلندر ایجاد علامت حفره های جدید و بازکردن موتور، تمیزکردن وکربن زدایی کردن محفظه احتراق، تمیزکردن سرلوله و دریچه های وارد کننده سوخت ، آنها را ازبین برد. اگرچنانچه زود فهمیده شود، به کارانداختن موتور با حداکثر بار به منظور بالا بردن دما فشارداخلی باعث می شود رینگ های پیستون لعاب آب بندی را ازحفره ها بتراشند و تشکیل کربن نیز از بین برود. با این وجود، اگرلعاب آب بندی پیش رفته باشد و تا مرحله ای که رینگ های پیستون به شیارهایشان چسبیده باشد پیش روی کرده باشد، این کارهیچ تأثیری ندارد. می توان با انتخاب با دقت و دقیق ژنراتور و مطابق با راهنمایی های به چاپ رسیده تولیدکنندگان، از این موضوع جلوگیری کرد. برای دستگاه های منحصراَ اضطراری که ایمنی هستند، باراضطراری اغلب تنها درحدود ۴|۱سنجش توان پشتیبانی است و ازاندازه دستگاه که برای بارابتدایی امری ضروری می باشد وکاهش ولتاژ ابتدایی را کم می کند، شخص می شود. ازاینرو، باردردسترس معمولا برای تست بار کافی نمی باشد و اگر این شیوه آمریکا به صورت تست بار هفتگی و ماهانه استفاده شود، دوباره منجر به خسارت به موتورمی شود. می توان با به کارگرفتن یک بانک (مخزن) بار برای تست مرتب یا با نصب یک مخزن باردائمی با این شرایط کنارآمد. هردو این انتخاب برحسب پوشش و سوخت موتوری که استفاده می شود، مخارجی درپی دارد ولی بهتراز متناوب موتوری است که دارای بارکمی می باشد. برای نواحی دورافتاده رئوستات با را می توان به آسانی ساخت. اغلب بهترین راه حل دراین شرایط تبدیل دستگاه به کاردرحالت موازی و تغذیه نیرو با شبکه می باشد. البته اگردردسترس باشد،یک باردرماه با تست بار یا با مثبت دستگاه درطرح سرویس ونگهداری پرمنفعت و درنتیجه کسب سود و منفعت ازسوخت گازوئیل می توان این کاررا انجام داد.

دیزل ژنراتور کوپله ایران- دیزل- ژنراتور- دیزل ژنراتور کوپله فابریک- دیزل پرکینز انگلستان و ژنراتور مکالته- دیزل ولوو پنتا سوئد و ژنراتور مکالته-موتور برق-دیزل ژنراتور-دیزل-موتور برق هندا المکس- دیزل لوول چین و ژنراتور استامفورد پاورچین-لیست قیمت دیزل ژنراتور-لیست قیمت موتور برق-لیست قیمت کارواش صنعتی و خانگی-فروش دیزل ژنراتور-دیزل ولوو-موتور ژنراتور لوول-کارواش صنعتی آنووی-ژنراتور پرکینز-دیزل موتور سازان- دیزل موتور سازان و ژنراتور استامفورد پاور چین- دیزل استریم teleq و ژنراتور stc

معرفی موسسه تولیدی و صنعتی آذر موتور:

مجموعه تولیدی و صنعتی آذر موتور از سال 1360 در زمینه کوپله، واردات، فروش انواع موتور برق و دیزل ژنراتور فعالیت خود را آغاز کرده است. این مجموعه با در اختیار داشتن کوپله کاری شخصی در فضایی به وسعت 1000 متر مربع در داخل شهر ، تولیدات خود را به طیف وسیعی از مشتریان ارائه می دهد.

در حال حاضر با داشتن تنوع انواع ژنراتورهای استامفورد انگلستان، استامفورد پاور چین، لینز ایتالیا، مکالته ایتالیا، کایجلی چین و STC چین و انواع موتور دیزل های میتسوبیشی ژاپن، ولوو پنتا، دویتس چین، لوول چین، موتور سازان، لومباردینی و .. با تنوع 1 کیلووات تا 2000 کیلووات آماده ارائه خدمات به مشتریان عزیز می باشیم.

و همچنین با ارائه انواع موتور برق های بنزینی و گازوئیلی مانند الماکس ژاپن، روبین ژاپن، جیان دونگ چین و لانسین چین آماده خدمات رسانی می باشیم.

دیزل ژنراتور کوپله ایران

هر کدام از قسمت های اصلی توسط شرکت های مختلف با برندهای متنوع تولید می شوند. کار اتصال موتور دیزل ژنراتور به هم و نصب آن روی شاسی فلزی و قرار دادن یک تابلو کنترل را در کنار آن به اصطلاح کوپله کردن (cupling) گویند.

موسسه تولیدی و صنعتی آذر موتور منحصرا در صنعت کوپله دیزل ژنراتور فعالیت می نماید.این مجموعه با در اختیار داشتن کوپله کاری شخصی در فضایی به وسعت 1000 متر مربع در داخل شهر که شامل سالن رنگ الکترواستاتیک, سالن تعمیرگاه, سالن برق و الکترونیک, سالن فلز کاری و همچنین شامل بخشهای اداری و رفاهی می باشد تولیدات خود را به طیف وسیعی از مشتریان ارائه می دهد. و هم اکنون یکی از بزرگترین تولید کننذگان دیزل ژنراتور، کانوپی سایلنت و تجهیزات وابسته آن در ایران می باشد.

این موسسه ، موتور دیزل و ژنراتورهای خود را از برندهای مختلف با توجه به نیاز مشتری وارد کشور میکند. و با داشتن افراد متخصص و مهندسین برق عملیات کوپله کاری را در کارگاه و بسته به نیاز مشتری با کانوپی، سایلنت، شاسی، تابلو برق و ... و تحت نام تجاری آذر موتور به بازار ارائه می دهد.

نکات مهم در کوپله کردن دیزل ژنراتور :

1- کیفیت قطعات استفاده شده در تابلو کنترل 2- نوع رنگ قطعات فلزی شامل شاسی، فریم تابلو، کوپله دیزل ژنراتور 3- نوع و ضخامت ورق به کار رفته در شاسی متناسب با وزن دیزل ژنراتور. 4- استفاده از گلندهای مقاوم به نفوذ آب و گردو غبار جهت تابلو و ژنراتور 5- استفاده از چهارچوب Structure مناسب جهت رادیاتور در کوپله دیزل ژنراتور جهت تحمل وزن و جابجا نشدن آن در طول عمر دیزل ژنراتور.

زمینه های فعالیت این شرکت به شرح ذیل میباشد :

 • مشاوره در انتخاب توان دیزل ژنراتور (با توجه به میزان بار، الگوی مصرف،محل نصب، محدودیتهای مکانی و..)
 • تامین انواع دیزل و ژنراتور(استامفورد انگلستان- لینز- مکالته- کایجلی-میتسوبیشی- ولوو- پرکینز-دوتیس- لوول-موتور سازان – لومباردینی)
 • کوپله انواع دیزل ژنراتور از توان ۹KVA تا ۲۵۰۰KVA
 • طراحی و ساخت تابلوهای کنترل سنکرون (پارالل)، اتوماتیک (ATS) و دستی (Manual) با قابلیت طراحی و اجرای سیستمهای مانیتورینگ دیزل ژنراتور از طریق موبایل و اینترنت
 • طراحی، ساخت و نصب کانوپی سایلنت (Silent Canopy) در ابعاد ۹KVA تا ۲۵۰۰KVA و امکان ساخت سفارشی متناسب با محدودیتهای محل نصب دیزل ژنراتور
 • ساخت شاسی های موبایل برای دیزل ژنراتور در مدلهای دو چرخ، چهار چرخ و کانتینری تا ۲۵۰۰KVA
 • ساخت لوازم جانبی شامل هیتر دیزل ژنراتور، خفه کن اگزوز (Silencer)
 • ارائه خدمات پس از فروش شامل سرویس دیزل ژنراتور، تامین لوازم یدکی ، دیاگ دیزل ژنراتور و …
 • تعمیر دیزل ژنراتور از بازدید و عیب یابی تا رده تعمیرات اساسی و اورهال
 • تامین و وارد کننده موتور برق با برندهای هندا المکس، لانسین، جیانگ دونگ

راهنمای خرید کالا از آذر موتور

 • جستجو و انتخاب کالا
برای جستجوی کالای مورد نظر خود در سایت میتوانید به سه روش زیر اقدام کنید:
 1. با استفاده از نوار جستجو (در صورتی که مدل یا برند مورد نظرخود از قبل انتخاب کرده اید اینجا میتوانید پیدا کنید)
 2. استفاده از بخش بندی گروه کالاها در قسمت منو سایت
 3. با شماره های ذکر شده میتوانید تماس بگیرید و از کارشناسان فروش راهنمایی های لازم را برای خرید کالا بگیرید.
پس از انتخاب کالا میتوانید از کارشناسان فروش ما پیش فاکتور خود را به صورت حضوری، ایمیل و یا فکس دریافت کنید.
 • نهایی کردن خرید
پس از اضافه کردن در سبد خرید، گزینه تسویه حساب را زده و فرم مورد نظر را تکمیل فرمایید.
 • ارسال کالا
پس از واریز وجه مورد نظر و تایید واریزی از طرف حسابداری حواله انبار ثبت میگردد و زمان تحویل نسبت به بار خریداری شده در حداقل زمان ممکن اعلام میگردد.تحویل کالا میتواند درب کارگاه آذر موتور و یا به آدرس شما در سراسر کشور ارسال شود.

موسسه تولیدی و صنعتی آذر موتور دارای محصولات زیر می باشد:

دیزل ژنراتور میتسوبیشی MITSUBISHI (دیزل ژنراتور- قیمت دیزل ژنراتور- فروش دیزل ژنراتور – قطعات دیزل ژنراتور- فروش انواع دیزل ژنراتور- دیزل ژنراتور میتسوبیشی- میتسوبیشی دیزل- نمایندگی میتسوبیشی دیزل-موتور دیزل میتسوبیشی-نمایندگی موتور دریایی میتسوبیشی-نمایندگی موتور میتسوبیشی- دیزل میتسوبیشی) در سال ۱۹۱۷ شرکت صنایع سنگین میتسوبیشی اولین شرکت ژاپنی ای شد که موتورهای دیزلی را ساخت و توسعه داد و از همان زمان با عزمی راسخ در تکنولوژیهای موتورهای رفت و برگشتی(پیستونی) پیشگام بوده است.این شرکت مجموعه متنوعی از ماشین های عمرانی و موتورهای دریایی تا موتورهای تولید نیرو را عرضه میکند.در سالهای اخیر،این شرکت به توسعه توربین های پیشرفته گازی، موتورهای راکت و انواع دیگر موتورهای احتراق داخلی مشغول بوده است،و در عین حال همچنان به پژوهشهای خود برای بهبود هرچه بیشتر موتورهای رفت و برگشتی خود ادامه می دهد.

دیزل ژنراتور ولوو VOLVO (دیزل ژنراتور- قیمت دیزل ژنراتور- فروش دیزل ژنراتور – قطعات دیزل ژنراتور- فروش انواع دیزل ژنراتور-دیزل ژنراتور ولوو-لیست قیمت دیزل ژنراتور – دیزل ژنراتور ولوو پنتا-ولوو-VOLVO- دیزل ژنراتور VOLVO- نمایندگی دیزل ولوو-لیست قیمت دیزل ژنراتور ولوو) ولوو پنتا به عنوان یک برند معتبر جهانی در تولید موتورهای دیزل که نوع صنعتی آن جهت دیزل ژنراتور مورد استفاده قرار می گیرد امروزه در سراسر جهان شناخته شده است. اولین محصول با موتور دیزل را در ۱۹۶۳با معرفی سری L43 وارد بازار کرد. ورود ولوو به ایران در ۱۹۳۴شکل گرفت.

دیزل ژنراتور پرکینز PERKINS (دیزل ژنراتور- قیمت دیزل ژنراتور- فروش دیزل ژنراتور – قطعات دیزل ژنراتور- فروش انواع دیزل ژنراتور-دیزل ژنراتور پرکینز- لیست قیمت دیزل ژنراتور – قیمت دیزل ژنراتور پرکینز – کاتالوگ دیزل ژنراتور پرکینز- نمایندگی پرکینز-موتور پرکینز) شرکت موتورهای پرکینز(Perkins) ، شعبه ای از شرکت کاترپیلار بوده است که در ابتدا سازنده موتور دیزل برای بازارهای مختلف شامل کشاورزی، ساخت وساز، انتقال مواد، تولید انرژی و صنایع بود. با ادامه این همکاریها از سال ۱۹۹۸ پرکینز و کاترپیلار با حفظ برندهای خود رسماً در هم ادغام گردیدند. پس از سال ها پرکینز دامنه موتورهای خودش را گسترش داد و هزاران گونه موتور مختلف شامل موتورهای گازی و دیزلی تولید کرد.

دیزل ژنراتور لوول LOVOL (دیزل ژنراتور- قیمت دیزل ژنراتور- فروش دیزل ژنراتور – قطعات دیزل ژنراتور- فروش انواع دیزل ژنراتور- دیزل ژنراتور ولوو – لیست قیمت دیزل ژنراتور– فروش دیزل ژنراتور لوول-لیست دیزل ژنراتور لوول-قیمت دیزل ژنراتور لوول- دیزل ژنراتور لوول) Lovol یک شرکت تولید دیزل ژنراتور به روش مدرنیزه است که براساس سرمایه گذاری مشترک موتورهای پرکینز چین و بریتانیا تاسیس شد. این دیزل ژنراتورها دارای مزیت های چون مصرف سوخت پایین، تراکم بالا از قدرت، ظاهر و عملکرد خوب نسب به قیمت آن است.

دیزل ژنراتور موتورسازان MOTORSAZAN (دیزل ژنراتور- قیمت دیزل ژنراتور- فروش دیزل ژنراتور – قطعات دیزل ژنراتور- فروش انواع دیزل ژنراتور- دیزل ژنراتور موتور سازان – لیست قیمت دیزل ژنراتور- دیزل ژنراتور موتور سازان تبریز-لیست قیمت دیزل ژنراتور موتور سازان-فروش موتور سازان) شرکت موتورسازان بعنوان بزرگترین تولید کننده موتورهای دیزلی کشور با در اختیار داشتن امکانات و تجهیزات لازم در ساخت انواع موتورهای سه ، چهار و شش سیلندر با کاربردهای مختلف کشاورزی ، خودرویی ، صنعتی ، ماشین آلات راه سازی و …فعالیت نموده وتامین کننده بخش اعظم نیاز واحدهای صنعتی کشور به نیروی محرکه بشمار می آید.

دیزل ژنراتور دویتس DEUTS (دیزل ژنراتور- قیمت دیزل ژنراتور- فروش دیزل ژنراتور – قطعات دیزل ژنراتور- فروش انواع دیزل ژنراتور- دیزل ژنراتور دویتس – لیست قیمت دیزل ژنراتور-موتور دویتس- قیمت موتور دویتس- موتور دویتس ۹۱۲- موتور دویتس ۹۱۳- قیمت دیزل ژنراتور دویتس-نمایندگی دیزل ژنراتور دویتس- دیزل ژنراتور دویتس آلمان) موتور دیزل دویتس DEUTZ در محدوده قدرت ۴ تا ۵۰۰ کیلووات تولید میشود,قطعات و خدمات شرکت دیزل ژنراتور دویتس آلمان در سراسر جهان در دسترس می باشد , در ایالات متحده و کانادا , شبکه گسترده جهت ارائه قطعات و خدمات در سال ۲۰۰۲ تاسیس شد .

موتور برق هوندا المکس ژاپن HONDA ELEMAX (موتور برق- موتور برق دیزلی-موتور برق بنزینی- موتور برق مسافرتی- نمایندگی موتور برق- لیست قیمت موتور برق- لیست قیمت موتور برق هندا- فروش موتور برق هندا-موتور برق المکس- موتور برق ELEMAX- موتور برق هندا ژاپنی- قیمت موتور برق المکس- نمایندگی موتور برق المکس-قیمت موتور برق الماکس ژاپن موتور برق قابل حمل المکس- موتور برق بی صدا المکس) موتور برق های هندا المکس ژاپن یکی از قوی ترین و مهم ترین برندهای موتور برق حاضر می باشد. این موتور برق دارای مدل های بنزینی و گازی می باشد.

موتور برق روبین ROBIN (موتور برق- موتور برق دیزلی-موتور برق بنزینی- موتور برق مسافرتی- نمایندگی موتور برق- لیست قیمت موتور برق- لیست قیمت موتور برق روبین- موتور برق روبین- موتور برق روبین ژاپن- فروش موتور برق روبین- لیست موتور برق روبین- موتور برق بنزینی- فروش موتور برق بنزینی روبین- فروش موتور برق بنزینی ) موسسه تولیدی صنعتی آذر موتور نماینده موتور برق های روبین ژاپن با خدمات پس از فروش می باشد.

موتور برق جیانگ دونگ JIANG DONG (موتور برق- موتور برق دیزلی- موتور برق بنزینی- موتور برق مسافرتی- نمایندگی موتور برق- لیست قیمت موتور برق- لیست قیمت موتور جیانگ دونگ- موتور برق جیانگ دونگ – موتور برق جیانگ دونگ چین – فروش موتور جیانگ دونگ- لیست موتور برق جیانگ دونگ- موتور برق بنزینی- فروش موتور برق بنزینی جیانگ دونگ- فروش موتور برق بنزینی ) موسسه تولیدی صنعتی آذر موتور نماینده و وارد کننده موتور برق های جیانگ دونگ می باشد. موتور برق های جیانگ دونگ چین یکی از بهترین برندهای موتور برق در ایران می باشد.

موتور برق لانسین LONCIN (موتور برق- موتور برق دیزلی- موتور برق بنزینی- موتور برق مسافرتی- نمایندگی موتور برق- لیست قیمت موتور برق- لیست قیمت موتور لانسین- موتور برق لانسین – موتور برق لانسین چین – فروش موتور لانسین- لیست موتور برق لانسین – موتور برق بنزینی- فروش موتور برق بنزینی لانسین- فروش موتور برق بنزینی ) موسسه تولیدی صنعتی آذر موتور نماینده و وارد کننده موتور برق های لانسین می باشد. موتور برق های لانسین چین یکی از بهترین برندهای موتور برق در ایران می باشد.

ژنراتور لینز ایتالیا LINZ (ژنراتور-ژنراتور برق- دیزل ژنراتور- قیمت ژنراتور- نمایندگی ژنراتور لینز- ژنراتور لینز ایتالیا- ژنراتور لینز- فروش ژنراتور- فروش ژنراتور لینز- فروش ژنراتور برق) تمامی ژنراتورهای Linz توسط تکنولوژی های پیشرفته و با مواد با کیفیت بالا ساخته شده است. ژنراتورهای لینز جز بهترین برندهای بازار محسوب می شود.

ژنراتور مکالته ایتالیا MACCALTE (ژنراتور-ژنراتور برق- دیزل ژنراتور- قیمت ژنراتور- نمایندگی ژنراتور مکالته – ژنراتورمکالته ایتالیا- ژنراتور مکالته – فروش ژنراتور- فروش ژنراتور مکالته – فروش ژنراتور برق) شرکت مکالته ایتالیا سابقه طولانی در تولید انواع ژنراتور دارد. ژنراتورهای مکالته از لحاظ کارایی یکی از ژنراتورهای قابل اطمینان در شرایط کارکرد سخت می باشند.

ژنراتور استامفورد انگلستان STAMFORD (ژنراتور-ژنراتور برق- دیزل ژنراتور- قیمت ژنراتور- نمایندگی ژنراتور استامفورد- ژنراتور استامفورد انگلستان- ژنراتور استامفورد اصلی – فروش ژنراتور- فروش ژنراتور استامفورد – فروش ژنراتور برق- فروش ژنراتور استامفورد اصلی) شرکت استامفورد انگلستان از اولین تولید کننده های ژنراتور با قدرت ۱۰ الی ۳۰۰ کاوا است.که یکی از معتبرترین تولید کننده های فعلی با چندین کارخانه زیر مجموعه می باشد.

ژنراتور استامفورد چین STAMFORD POWER (ژنراتور-ژنراتور برق- دیزل ژنراتور- قیمت ژنراتور- نمایندگی ژنراتور استامفورد پاور- ژنراتور استامفورد چین- ژنراتور استامفورد پاور – فروش ژنراتور- فروش ژنراتور استامفورد – فروش ژنراتور برق- فروش ژنراتور استامفورد پاور) ژنراتور استامفورد پاور ساخته کشور چین تحت لیسانس اسنامفورد انگلیس میباشد. این ژنراتور در دو مدل تک بلبرینگ و شافت دار موجود میباشد.

پیام خود را ارسال نمایید

در حال حاضر کسی پاسخ گوی شما نیست . لطفا پیام خود را ارسال نمایید در اولین فرصت به پیام شما رسیدگی خواهد شد.

پشتیبان فروش با سلام واحترام به سایت آذر موتور خوش آمدید، آیا نیاز به مشاوره دارید ؟

برای گفتگو کلیک نمایید