دیزل ژنراتور و بررسی شماره سریال آن

دیزل ژنراتور و بررسی شماره سریال آن : این مسئله در مورد تمام دیزل ژنراتور پرکینز نیز صادق است. شماره سریال دیزل پرکنز در هر تیپ در قسمت مشخصی از آن درج گردیده است. شکل زیر نشان دهنده محل درج سریال بر روی قسمتهایی مشخص شده موتور دیزل میباشد.

در شکل فوق محل قرار گیری شماره سریال دیزل ژنراتور با حروف مختلف نشان داده شده است. هر حرف نماینده سری و تیپ مشخصی از موتور دیزل پرکینز میباشد. این تیپ ها و حروف نماینده آنها در جدول ذیل آمده است.

با مراجعه به محلهای نشان داده شده بر روی هر تیپ از دیزل ژنراتور میتوانید شماره سریال مربوطه را قرائت نمایید.

شماره سریال موتور دیزل ژنراتور چه اطلاعاتی را در اختیار شما قرار می دهد؟
در دیزل ژنراتور های پرکینز شماره سریال شامل چند بخش است. به عنوان مثال سریال فرضی ذیل را تصور کنید.

این شماره سریال از بخشهای مختلفی شامل حروف و اعدد تشکیل شده است. توضیح مختصر و تفکیک هر بخش در شکل ذیل آمده است.

همانگونه که در شکل نیز توضیح داده شده دو حرف اول مشخص کننده تیپ و سری موتور دیزل ژنراتور است. به عنوان مثال در شماره سریال فوق، حروف PJ نشان دهنده خانواده ۱۱۰۶ پرکینز و مدل ۱۱۰۶D-E66TA می باشد. شاید این سوال مطرح گردد که چگونه می توان به این اختصارات دست پیدا کرد؟

بهترین راه حل در این زمینه مشورت گرفتن از نمایندگیهای رسمی پرکینز می باشد.

یکی از راههای تشخیص تقلبی بودن دیزل پرکینز همین قسمت است!

گاهاً به دلیل تقلبی بودن بعضی پلاکها دیده میشود شماره سریالی که بر روی موتور دیزل قرار دارد به موتور شش سیلندر اشاره میکند در حالی که دیزل مربوطه ۴ سیلندر پرکینز میباشد.

قسمت دوم : این بخش شامل یک عدد چند رقمی می باشد که بیانگر شماره سفارش و برخی ویژگیهای دیگر می باشد که معمولاً مورد نیاز کاربران نمی باشد.

قسمت سوم : در این بخش یک حرف لاتین (در اینجا U) مشاهده می نمایید. این حرف اول نام کشور سازنده دیزل می باشد. همانطور که می دانید پرکینز علاوه بر دو کارخانه استفورد و پیتربرو واقع در انگلستان، دارای کارخانه هایی در سایر کشور ها می باشد.

مطابق با توصیف تصویری مثال بالا، چنانچه این حرف U باشد اول کلمه انگلیسی United kingdom به معنای انگلستان است.

در بخش چهارم : شما یک عدد چند رقمی را می بینید. این عدد بیانگر سریال دستگاه در آن خانواده از موتور های دیزل می باشد.

بخش آخر سریال موتور دیزل : این عدد نشان دهنده سال ساخت دیزل می باشد. در جدول ذیل سال ساخت و حرف لاتینی را که نشان دهنده آن سال میباشد آمده است.

جهت اطلاع از آخرین تغییرات در جدول فوق می توانید با نمایندگی دیزل پرکینز ارتباط برقرار نمائید.

شماره سریال دیزل پرکینز سری ۱۳۰۰

توجه نمایید این روش نام گذاری که در ادامه تشریح شده، در مورد شماره سریال موتورهای دیزل تولید شده پیش از تاریخ ۱۹۹۴ می باشد. توجه داشته باشید که بعد از سال ۲۰۱۰ نحوه نام گذاری این سری از موتورهای دیزل دقیقاً مشابه نام گذاری دیزل های سری ۲۰۰۰ و ۴۰۰۰ پرکینز گردیده است. به عنوان مثال شماره سریال ذیل (WGHF7004N12345U) توجه فرمایید.

همانند قسمت قبل هر بخش عددی و لاتین از شماره سریال پرکینز، معرف مشخصاتی از موتور دیزل آن می باشد.

در شکل ذیل تشریح شماره سریال موتور دیزل سری ۱۳۰۰ پرکینز را مشاهده مینمایید. پیش از ادامه بحث توضیح این نکته لازم است که دیزل هایی پرکینز به دو گروه تولید توان الکتریکی Power Generation و موتورهای تک صنعتی IPOU (Industrial Open Power Unit) تقسیم بندی می شوند(G نشان دهنده Electropack بودن و D نشان دهنده گروه صنعتی می باشد).

همانطور که در تصویر فوق نیز آمده است،

– حرف W ابتدای شماره سریال دیزل پرکینز نشان دهنده سری ۱۳۰۰ بودن آن می باشد.

– حرف دوم G نشان دهنده گروه موتور(صنعتی و یا تولید توان الکتریکی) می باشد.

– حرف سوم نشان دهنده رده موتور می باشد که در اینجا H نشانگر(TAG6) است.

– حرف چهارم F نشان دهنده تعداد سیلندر (در اینجا شش) می باشد.

– قسمت اول عددی (۷۰۰۴) معرف ویژگیهای و شرایط سفارش آن موتور دیزل می باشد.

– حرف پنجم N نشان دهنده کشور سازنده دیزل است. با توجه به اینکه سری ۱۳۰۰ اصالتاً در کارخانه آمریکایی پرکینز تولید می گردد. N نشان دهنده آمریکا است.

– قسمت عددی دوم (۱۲۳۴۵) یک شماره خاص است که ویژگیهای این موتور دیزل را مشخص می کند.( ساعت، روز، خط تولید و …)

– حرف آخر V نشان دهنده سال ساخت می باشد.

دیزل پرکینز و مشخصات شماره سریال سری ۲۰۰۰

از سال۲۰۰۰ فرمت نامگذاری موتورهای دیزل ژنراتور پرکینز سری ۲۰۰۰ نسبت به گذشته تغییر پیدا کرد. بدین صورت که به جای ۲ عددی که قبلا نشان دهنده تعداد سیلندر بود اکنون یک حرف جایگزین آن شده است. این جایگذاری به شرح ذیل میباشد:- در دیزل های ۶ سیلندر حرف F جایگزین ترکیب عددی۰۶

– در دیزل های ۸ سیلندر حرف H جایگزین ترکیب عددی ۰۸

– در دیزل های ۱۲ سیلندر حرف M جایگزین ترکیب عددی ۱۲

– در دیزل های ۱۶ سیلندر حرف R جایگزین ترکیب عددی ۱۶ گردیده است.

به عنوان مثال یک نمونه فرمت اصلی شماره سریال موتور دیزل پرکینز سری ۲۰۰۰ را در شکل زیر آمده است :

شکل ذیل توضیح کامل و تفکیک شده هر بخش از شماره سریال فوق میباشد.

همانطور که در شکل نیز مشخص گردیده است،

– دو حرف اول نشان دهنده کاربری دیزل (FG)

– حرف قسمت دوم نشان دهنده خانواده و تیپ موتور

– بخش سوم (۰۶) بیانگر تعداد سیلندر

– اعداد قسمت چهارم بیانگر ویژگیهای آن موتور در آن خانواده

– حرف قسمت پنجم نشان دهنده کشور سازنده موتور دیزل (آمریکا- برزیل)

– اعداد قسمت ششم نشان دهنده شماره خط تولید.

– حرف آخر نیز بیانگر سال ساخت موتور دیزل می باشد.

در ادامه سه قسمت اول مربوط به شماره سریال دیزلهای سری ۲۰۰۰ پرکینزکه اغلب بطور همزمان پشت سرهم می آیند و نشانگر سری و تیپ موتور هستند آمده است. در جدول زیر این ترکیب در هر دو فرمت پیش و پس از ۲۰۰۸ مشخص گردیده.

در شکل فوق FGA06 نشان دهنده موتور ۶ سیلندر مدل ۲۳۰۶TAG1 می باشد. حال به دلیل جایگزین شدن عدد ۰۶ با حرف F بعد ار سال ۲۰۰۸ همین موتور به صورت FGAF نشان داده می شود. این روند در سایر موارد اشاره شده در جدول نیز به هین ترتیب است.

پیام خود را ارسال نمایید

در حال حاضر کسی پاسخ گوی شما نیست . لطفا پیام خود را ارسال نمایید در اولین فرصت به پیام شما رسیدگی خواهد شد.

پشتیبان فروش با سلام واحترام به سایت آذر موتور خوش آمدید، آیا نیاز به مشاوره دارید ؟

برای گفتگو کلیک نمایید