ژنراتور لینز ایتالیا
2021-01-02
sp10500 sunpower
تفاوت بین انواع ژنراتور های دیزلی و بنزینی
2021-02-27
نمایش همه
Oil project

نقش دیزل ژنراتور در اقتصاد جهان

با گسترش روزافزون صنعت در جهان و افزایش مشاغل نقش استفاده از انرژی الکتریکــی (برق)، بیشتر از گذشته دارای اهمیت است، به طوری که زندگی رومزه همه افراد و اکثر مشاغل به این موضوع مرتبط میشود و کمتــر زمیــنه ای ( از زنـدگی روزمره تا فعالیتهای صنعتی و خدماتی و …) را می توان یافت که به انرژی الکتریکی وابسته نباشد.

با گسترش روزافزون صنعت در جهان و افزایش مشاغل نقش استفاده از انرژی الکتریکــی(برق)، بیشتر از گذشته دارای اهمیت است، به طوری که زندگی رومزه همه افراد  و اکثر مشاغل به این موضوع مرتبط میشود و کمتــر زمیــنه ای ( از زنـدگی روزمره تا فعالیتهای صنعتی و خدماتی و … ) را می توان یافت که به انرژی الکتریکی وابسته نباشد.

صنعت برق به عنوان یکی از مهمترین محورهای توسعه و رشد کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه مطرح شده و از جایگاه ویژه ای در برنامه های توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و تکنولوژیکی کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه برخوردار است.

صنعت برق  در ایران هم از مهمترین صنعت های زیرساختی است که یکی از با اهمیت ترین شاخص های توسعه یافتگی کشور، متجلی می شود. از همین رو نقص در سیستمهای تأمین برق و به تبع آن قطع برق وجود دارد ، که پیآمدهای قطع برق خطرات و ضررهای بسیاری میتواند همراه خود داشته باشد. (به طور مثال میتوانید یک پرورش ماهی را در نظر بگیرید . زمانی که برق شهری قطع شود و برق اضطراری برای تامین برق حوضچه های ماهی وجود نداشته باشد چه خسارت جبران ناپذیری میتواند همراه داشته باشد.)

در این زمان استفاده از مولدهای برق اضطراری یا همان دیزل ژنراتورها بسیار ضروری است که در مواقع قطع برق بتواند برق مورد نیاز را تامین و از خسارات جبران ناپذیر قطع برق جلوگیری کند.

طراحی دیزل ژنراتورها به این گونه است که به صورت ادامه دار به نیروی الکتریکی نظارت دارد و به صورت خودکار زمانی که برق قطع می شود شروع به کار میکنند. و زمانی که برق وصل شد خاموش می شود. در صنایع در پروسه های بحرانی ژنراتور ها می توانند برق مورد نیاز را برای همه یا قسمتهای انتخاب شده فراهم آورند. این امر منجر به استفاده گسترده از دیزل ژنراتورها در همه ی برنامه های صنعتی، تجاری، تفریحی و … شده است. این دستگاه برای پاسخگویی به نیازهای صنایع کوچک، متوسط و بزرگ طراحی شده است. دیزل ها محصولاتی انقلابی هستند که نیرویی تمیز و مناسب برای شرکتها ، خانه ها و تجارت های کوچک را فراهم می آورند. کاهش هزینه ی برق پشتیبان و راحت تر کردن نصب ژنراتورها در این روزها بسیار متداول شده است.در ذیل نگاهی اجمالی به موارد کاربرد دیزل ژنراتور می اندازیم:

 
پیام خود را ارسال نمایید

در حال حاضر کسی پاسخ گوی شما نیست . لطفا پیام خود را ارسال نمایید در اولین فرصت به پیام شما رسیدگی خواهد شد.

پشتیبان فروش با سلام واحترام به سایت آذر موتور خوش آمدید، آیا نیاز به مشاوره دارید ؟

برای گفتگو کلیک نمایید