مشخصات فنی دیزل ژنراتور

 – مشخصات فنی موتور ژنراتور پرکینز انگلستان و مکالته ایتالیا

موتور ژنراتور پرکینز انگلستان و مکالته ایتالیا

قیمت

کیلو وات

کاوا اضطراری/کاوا دائم

مدل ژنراتور

Meccalte

مدل موتور

Perkins

تماس بگیرید۱۶۲۲/۲۰ECO28-2L/4۴۰۴A-22G1
تماس بگیرید۲۴۳۳/۳۰ECO32-2S/4۱۱۰۳A-33G
تماس بگیرید۳۶۵۰/۴۵ECO32-1L/4۱۱۰۳A-33TG1
تماس بگیرید۴۸۶۶/۶۰ECO32-2L/4۱۱۰۳A-33TG2
تماس بگیرید۵۲۷۵/۷۰ECO32-3L/4۱۱۰۴A-44TG1
تماس بگیرید۶۵۸۸/۸۰ECP34-1S۱۱۰۴A-44TG2
تماس بگیرید۸۰۱۱۰/۱۰۰ECP34-2S۱۱۰۴C-44TAG2
تماس بگیرید۱۰۸۱۵۰/۱۳۵ECP34-2L۱۱۰۶A-70TG1
تماس بگیرید۱۲۰۱۶۵/۱۵۰ECP38-1S۱۱۰۶A-70TAG2
تماس بگیرید۱۴۴۲۰۰/۱۸۰ECP38-2S۱۱۰۶A-70TAG3

 

– مشخصات فنی موتور ژنراتور موتورسازان  و ژنراتور استامفورد پاور

موتور ژنراتور موتورسازان  و ژنراتور استامفورد پاور

قیمت

کیلو وات

کاوا اضطراری/کاوا دائم

 

ژنراتور

Stamford Power

مدل موتور

lovol

تماس بگیرید۲۴/۲۰۳۰/۲۵Stamford Power۳٫۱۵۲
تماس بگیرید۳۵/۳۲۴۴/۴۰Stamford Power۴٫۲۳۶
تماس بگیرید۴۰/۳۶۵۰/۴۵Stamford Power۴٫۲۴۴
تماس بگیرید۶۴/۵۷٫۵۸۰/۷۲Stamford Power۴٫۴۰
تماس بگیرید۵۴٫۴/۴۹٫۵۶۸/۶۲Stamford Power۶٫۶۰

دیزل ژنراتور 40 کیلو وات 50 کاوا

 

– مشخصات فنی دیزل لوول چین و ژنراتور استامفورد پاور چین

دیزل لوول چین و ژنراتور استامفورد پاور چین

کاتالوگقیمتکیلو واتکاوا اضطراری/کاوا دائم

 

ژنراتور

Stamford Power

مدل موتور

lovol

تماس بگیرید۲۶/۲۲۳۲٫۵/۲۷٫۵Stamford Power۱۰۰۳G
تماس بگیرید۴۴/۴۰۵۵/۵۰Stamford Power۱۰۰۳TG
تماس بگیرید۴۴/۴۰۵۵/۵۰Stamford Power۱۰۰۴G
تماس بگیرید۶۲/۵۶۷۷/۷۰Stamford Power۱۰۰۴TG
تماس بگیرید۸۸/۸۰۱۱۰/۱۰۰Stamford Power۱۰۰۶TG1
تماس بگیرید۱۱۰/۱۰۰۱۳۸/۱۲۵Stamford Power۱۰۰۶TG2
تماس بگیرید۱۳۲/۱۲۰۱۶۵/۱۵۰Stamford Power۱۰۰۶TAG
تماس بگیرید۱۴۳/۱۳۰۱۷۸٫۵/۱۶۲Stamford Power۱۱۰۶TAG2
تماس بگیرید۱۵۴/۱۴۱۱۹۳/۱۷۶Stamford Power۱۱۰۶TAG3
تماس بگیرید۱۷۴/۱۵۸۲۱۷/۱۹۷Stamford Power۱۱۰۶TAG3

دیزل ژنراتور 140 کیلو وات 175 کاوا

– مشخصات فنی دیزل استریم telec و ژنراتور stc

دیزل استریم telec و ژنراتور stc

قیمت

(ریال)

کاوا اضطراری/کاوا دائم

 

ژنراتور

STC

مدل موتور

TELEQ

تماس بگیرید۴۵/۴۰۳۰KW۴۱۰۰D
تماس بگیرید۵۰/۵۵۴۰KW۴۱۰۰ZD

 

دیزل ژنراتور 40 کیلو وات 50 کاوا

 
پیام خود را ارسال نمایید

در حال حاضر کسی پاسخ گوی شما نیست . لطفا پیام خود را ارسال نمایید در اولین فرصت به پیام شما رسیدگی خواهد شد.

پشتیبان فروش با سلام واحترام به سایت آذر موتور خوش آمدید، آیا نیاز به مشاوره دارید ؟

برای گفتگو کلیک نمایید